Konferencja Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny na temat odnawialnych źródeł energii

      Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny organizuje 5 lipca 2012 roku konferencję pt. „Samorząd niezależny energetycznie – dobre praktyki w zakresie wykorzystania potencjału odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej”. Konferencja rozpocznie się od godz. 10.00 w Hotelu Mercure Unia przy Alejach Racławickich 12 w Lublinie. Jest ona realizowana w ramach projektu „Energetyczni kreatorzy zmian”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i stanowi jego podsumowanie. Honorowy Patronat nad Konferencją objął Pan Krzysztof Hetman - Marszałek Województwa Lubelskiego.

 

      Gmina Podedwórze informuje, że realizacja zadania pn. „Usuwanie materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Podedwórzejest dotowana na podstawie umowy

Nr 185/2012/D/OZ z dnia 30.05.2012r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest,  w tym 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część III – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. 

                    

Zarząd Województwa Lubelskiego
informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka
,,W dolinie Tyśmienicy i Wieprza”

 

Szczegóły w załączniku

     Urząd Statystyczny w Lublinie realizując zadania wynikające z ustawy o statystyce publicznej prowadzi badania ankietowe w gospodarstwach rolnych.

Szczegóły do pobrania: pismo i ulotka

     26 maja (sobota) 2012 r. cała Polska usłyszała jak gmina Podedwórze pozyskuje funduje Unijne.

Jeśli nie słyszałeś reportażu na żywo w „Radiowej Jedynce” możesz go usłyszeć klikając na link:

http://www.polskieradio.pl/118/15/Artykul/612324,Fundusze-europejskiej-zmieniaja-polska-wies

Zapraszamy również do obejrzenia zdjęć z dnia nagrania.

{phocagallery view=category|categoryid=101|imageid=0|limitstart=0|limitcount=6| detail=1|displayname=0|displaydetail=0|displaydownload=0}

CHCESZ ZAŁOŻYĆ LUB ROZWINĄĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ?

SZUKASZ ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ?

ZGŁOŚ SIĘ DO

LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA

„JAGIELLOŃSKA PRZYSTAŃ”

NA BEZPŁATNE SZKOLENIE:

-„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” 

-„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

 

<<<szczegóły w załączniku>>>

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „JAGIELLOŃSKA PRZYSTAŃ”

ZAPRASZA NA SZKOLENIE 

w ramach działania „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” w zakresie:

„MAŁE PROJEKTY”


<<<szczegóły w załączniku>>>

 

www.lgdparczew.pl

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,

oś IV LEADER, działanie 431 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Dodatkowe informacje