Ochotnicza Straż Pożarna w Podedwórzu informuje, że dnia 23 lutego 2012 roku o godz. 900 w Zespole Placówek Oświatowych w Podedwórzu odbędzie się Pokaz ratownictwa medycznego – udzielanie pierwszej pomocy. Pokaz przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z Zespołu Placówek Oświatowych w Podedwórzu. Mile widziani są członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej gminy. Zainteresowanych Druhów serdecznie zapraszamy.

AKROPOL – program stypendialny wspierający uzdolnioną młodzież z terenów wiejskich, WYSTARTOWAŁ!!!

"2 stycznia ruszyła rekrutacja do największego w Polsce programu stypendiów licealnych AKROPOL  Edukacyjnej Fundacji im. Romana Czerneckiego EFC. Kolejnych 100 młodych ludzi może otrzymać stypendia na cały okres nauki w liceum. Po stypendia AKROPOL można się zgłaszać drogą elektroniczną do 14 marca 2012 roku.

Program stypendialny AKROPOL skierowany jest do zdolnej młodzieży pochodzącej z terenów wiejskich kończącej gimnazjum. Osoby, które zgłoszą się do programu i pomyślnie przejdą proces rekrutacyjny oraz zostaną zakwalifikowane do programu przez Komisję Stypendialną mogą liczyć na wsparcie podczas całego okresu nauki w najlepszym liceum w województwie (I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Lublinie). Dodatkowo fundacja rozwija pasje stypendystów AKROPOLu organizując i finansując młodzieży m.in. warsztaty, szkolenia, wyjazdy i naukę języków obcych.

INFORMACJA

WNIOSKI O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ NA ROK 2012 należy składać w terminach:

OD 1 LUTEGO 2012r DO 29 LUTEGO 2012r Faktury za okres od 1 września 2011 do 31 stycznia 2012r

OD 1 SIERPNIA 2012r DO 31 SIERPNIA 2012r Faktury za okres od 1 lutego 2012r do 31 lipca 2012r

<<<formularz do pobrania>>>

    W dniu 28 grudnia 2011 r. w miejscowości Zaliszcze odbyło się zebranie uczestników scalenia obejmującego cały obręb ewidencyjny Zaliszcze, o powierzchni 1174,1888 ha. W zebraniu uczestniczyli: przedstawiciele Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białej Podlaskiej jako wykonawcy scalenia, pracownicy Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Parczewie oraz Wójt Gminy Podedwórze.

Na zebraniu przedstawiono:

1. Postanowienie Starosty Parczewskiego w sprawie wszczęcia postępowania scaleniowego,

2. Sposób przeprowadzenia scalenia oraz  obowiązki wykonawcy i uczestników scalenia w trakcie przebiegu procesu scaleniowego.

 

Dokumenty w sprawie scalenia umieszczone są na stronie internetowej Powiatu Parczewskiego http://www.powiat.parczew.pl.

     W dniu 28 grudnia 2011 r.  w gminie Podedwórze odbyła się ostatnia sesja w roku kalendarzowym 2011.

Głównym punktem programu było uchwalenie budżetu na rok 2012. Budżet jest pełen zadań, które zaplanowano do wykonania, będzie to wymagało dużego zdyscyplinowania, ale również wiele wysiłku i pracy.

W związku  z tym, że sesja odbyła się w okresie Bożonarodzeniowym, na jej zakończenie na sesję przybył Ksiądz Proboszcz  Wiesław Sitarski.  Złożył wszystkim życzenia  wszelkich łask, spokoju i miłości.

Przewodniczący Rady  Artur Becher i Wójt Gminy  Krzysztof Chilczuk życzyli wszystkim  zebranym wiele radości, zdrowia, spełnienia planów i zamierzeń oraz dobrej współpracy w duchu pokoju i zrozumienia w Nowym 2012 Roku.

Radni, sołtysi oraz obecni na sesji podzielili się opłatkiem, zaśpiewano kolędy.


{phocagallery view=category|categoryid=89|imageid=0|limitstart=0|limitcount=6| detail=1|displayname=0|displaydetail=0|displaydownload=0}

Dodatkowe informacje