W dniu 10 maja 2011 r. właściciele oraz samoistni posiadacze gruntów na obszarze wsi Zaliszcze, złożyli wniosek do Starosty Parczewskiego od dokonanie scalenia tych gruntów w ramach działania „ Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007 – 2013. W wyniku przeprowadzonych scaleń nastąpi m.in. zmniejszenie ilości działek w gospodarstwie oraz zmniejszy się odległość pól od gospodarstw.


      Mieszkańcy parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu pod czujnym okiem proboszcza ks. Wiesława Sitarskiego z pomocą grupy alpinistycznej uporządkowali nasz cmentarz.

     Alpiniści mieli bardzo trudne zadanie, drzewa rosnące między nagrobkami nie mogły ich uszkodzić.

     Dzięki profesjonalnej wycince oraz pomocy mieszkańców parafii przy uprzątnięciu ściętych drzew nasz cmentarz jest nie do poznania.

{phocagallery view=category|categoryid=96|imageid=0|limitstart=0|limitcount=6| detail=1|displayname=0|displaydetail=0|displaydownload=0}

     Program ponocy dla rolników i producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane wystąpieniem w okresie 2011/2012 ujemnych skutków przezimowania.

Oświadczenia do pobrania w zakładce "FORMULARZE"

Komunikat Głównego Inspektora Ochrony Roślin i  Nasiennictwa

dla producentów rolnych stosujących chemiczną ochronę upraw.

<<<plik do pobrania>>>

.........................................................................................

 

UWAGA  OGRODNICY  I  ROLNICY  !!!

GŁÓWNYM  ZAPYLACZEM ROŚLIN  UPRAWNYCH  JEST PSZCZOŁA  MIODNA

<<<plik do pobrania>>>

.........................................................................................

 

Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie informuje, że rośliny, produkty roślinne lub przedmioty, które są szczególnie podatne na porażenie przez organizmy kwarantannowe...

<<<plik do pobrania>>>

 


Urząd Gminy Podedwórze informuje, że istnieje możliwość dokonywania dobrowolnych wpłat dla rodzin, które ucierpiały w wyniku pożaru jaki miał miejsce w dniu 5 lutego 2012 r. w miejscowości Mosty, gdzie spaleniu uległo mieszkanie dwóch rodzin.

Podajemy numery kont na które można dokonać wpłaty

  1. Pan Krzysztof Bielas nr konta      – 61 8055 0006 0104 2434 3001 0001
  1. Pan Ireneusz Semeniuk  nr konta – 34 8055 0006 0104 2434 3001 0002

Wszystkim darczyńcom w imieniu poszkodowanych dziękujemy.

Opłata skarbowa za poświadczenia zgodności z oryginałem kopii faktur VAT, składanych wraz z wnioskiem o zwrot podatku akcyzowego

Opłata skarbowa za poświadczenia zgodności z oryginałem kopii faktur VAT, składanych wraz z wnioskiem o zwrot podatku akcyzowego

Stosownie do art. 1 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.) opłacie skarbowej podlegają zaświadczenia wydawane na wniosek zainteresowanego. Zgodnie z przepisami części II załącznika do ww. ustawy, jako zaświadczenia traktuje się m.in.: poświadczenia zgodności kopii dokonywane przez organy administracji samorządowej./ 5 zł od każdej rozpoczętej strony/.

Ochotnicza Straż Pożarna w Podedwórzu informuje, że dnia 23 lutego 2012 roku o godz. 900 w Zespole Placówek Oświatowych w Podedwórzu odbędzie się Pokaz ratownictwa medycznego – udzielanie pierwszej pomocy. Pokaz przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z Zespołu Placówek Oświatowych w Podedwórzu. Mile widziani są członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej gminy. Zainteresowanych Druhów serdecznie zapraszamy.

Dodatkowe informacje