Powiatowy Lekarz Weterynarii w Parczewie zwraca się ponownie z prośbą o rozpowszechnienie w sposób skuteczny i zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy, informacji dotyczącej warunków pozyskiwania przez rolników mięsa ze zwierząt gospodarskich przeznaczonego na użytek własny.

Pisma do pobrania:

 Informacja          Pismo


     LGD „Jagiellońska Przystań” organizuje w dniach 6 -7 października 2012 r. wyjazd studyjno – szkoleniowy do LGD „Puszcza Białowieska”. Głównym celem wyjazdu jest zapoznanie jego uczestników z profesjonalną ofertą turystyczną i agroturystyczną oraz przedstawienie dobrych praktyk dotyczących sposobów rozwoju obszarów wiejskich. Termin składania zgłoszeń upływa 26.09.2012 r. Organizator wyłoni 32 uczestników wyjazdu.

     Zagospodarowanie poscaleniowe w świetle doświadczeń województwa lubelskiego - plik do pobrania w formacie ppt (pokaz w PowerPoint) <tutaj>

Dodatkowe informacje