I N F O R M A C J A – DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Na podstawie art.66 pkt 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 123 poz. 1808 z późn. zm.), informuję, że działalność gospodarcza  posiadająca  nieaktualny bądź niekompletny wpis

zgodnie z obowiązującymi przepisami wymaga   aktualizacji.

Dokonanie aktualizacji jest konieczne w związku z koniecznością przekazania danych do CEDIG, które  musi dokonać Urząd w terminie do 31 grudnia 2011r.

W przypadku nie dokonania aktualizacji w określonym terminie działalność zostanie

wykreślona z Urzędu.

Dokumenty do aktualizacji można pobrać w sekretariacie Urzędu Gminy Podedwórze

pok. Nr 3, Tel. 83 379 50 08

Aktualizacja jest bezpłatna

I N F O R M A C J A

Gmina Podedwórze informuje, że będzie realizowała w 2012 roku zadanie p.n. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z posesji osób fizycznych.” W ramach tego  zadania Gmina może sfinansować transport i utylizację wyrobów azbestowych a także ich zdjęcie. Warunki uczestnictwa w zadaniu są następujące:

1. Właściciel nieruchomości musi posiadać:

a/  zgłoszenie wykonania robót zmiany pokrycia dachowego, złożone do Starostwa

Powiatowego( kopia zgłoszenia potwierdzona za zgodność z oryginałem)

b/   fakturę za zdjęcie wyrobu azbestowego (kopia), jeśli wyrób już został zdjęty,

d/ wniosek  o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych usuwaniem

wyrobów zawierających azbest z posesji położonych na terenie gminy Podedwórze

w roku 2012.

2.  Gmina organizuje przetarg i wybiera wykonawcę, który zdejmie pokrycie azbestowe oraz

wykona jego odbiór i utylizację lub tylko odbiór i utylizację, jeśli wyrób został już zdjęty.

Właściciel nie  ponosi z tego tytułu żadnych kosztów.

3.  Jeśli eternit jest już zdjęty właściciel nieruchomości musi przedłożyć kopie faktury za

jego zdjęcie.

U w a g a :

a/   Zgodnie z obowiązującymi przepisami honorowane będą tylko faktury firm           posiadające decyzje o zatwierdzeniu programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi            wydane przez  Marszałka Województwa Lubelskiego.

b/   Jeśli eternit jest już zdjęty przez uprawnioną firmę to Gmina  w takim przypadku nie            zwraca kosztów  jego demontażu, natomiast eternit będzie odebrany i przekazany do           utylizacji na koszt Gminy (oczywiście jeśli dana osoba zostanie zakwalifikowana po uprzednim złożeniu w/w dokumentów).

4.   Zadanie musi być zakończone do końca września 2012r.

Wnioski o usunięcie wyrobów zawierających azbest w ramach w/w programu przyjmuje oraz bliższych informacji na dany temat udziela  Słyszko Antonina  pokój Nr 8 w Urzędzie Gminy Podedwórze  tel. 83 3795185  .

INFORMACJA

      Gmina Podedwórze informuje, że dnia 29 listopada 2011 roku, został złożony wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie o dotację do zakupu 3 motopomp M8/8. Całkowity koszt zadania – 87 000 złotych, kwota dofinansowania 57 000 złotych. Ponadto zostały złożone 3 wnioski do Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP o dotację do zakupu 3 motopomp. Łączna kwota dotacji – 30 000 złotych.

 

W związku z likwidacją serwera woi.lublin.pl jesteśmy zmuszeni zmienić adresy e-mail Urzędu Gminy Podedwórze.

Adresy nieaktualne: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aktualny adres to: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Za utrudnienia przepraszamy.

     Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o historii naszej „Małej ojczyzny”, poznać ród Zaleskich i obejrzeć historyczne fotografie postaw na swojej półce książkę autorstwa Ewy Koziary pt. „Antopol – Tokary. Wskrzeszone wspomnienia”.

Książka do nabycia w sekretariacie Urzędu Gminy Podedwórze.

Cena 50 zł.

Serdecznie polecamy!


 

      8 grudnia 2011r w godz. od 9:00 do 17:00 z przerwami od 10:30 do 11:00 i od 13:30 do 15;00 w Podedwórzu  przy remizie OSP mogą skorzystać z badań mammograficznych

Kobiety w wieku 50 – 69 lat bezpłatnie

Osoby od 35 roku życia za odpłatnością 70,00 zł

 

Rejestracja pacjentek pod numerem

85 676 03 32,  85 676 13 22

w godz. od 8:00 do 20:00


 

 

 

Uprzejmnie informujemy że Lubelska Agencja Wspierania Przesiębiorczości w Lublinie

z dniem 1 października zmienia swoją siedzibę.

Nowy adres LAWP to: ul. Wojciechowska 9a   20-704 Lublin

Dodatkowe informacje