Informacje

W związku z powtarzającymi się niebezpiecznymi zjawiskami pogodowymi związanymi z przejściem gwałtownych frontów burzowych na terenie Polski, mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców gminy Podedwórze zachęcam do instalowania na smartfonach bezpłatnej aplikacji RSO (Regionalny System Ostrzegania).

RSO to usługa, która umożliwia powiadamianie obywateli o lokalnych zagrożeniach, zarówno na stronach internetowych urzędów wojewódzkich, jak i w naziemnej telewizji cyfrowej, w naziemnym multipleksie cyfrowym MUX-3 w programach regionalnych: w standardzie HbbTV, w telegazecie, z wykorzystaniem napisów DVB, a także w aplikacji na telefon. Od 1 lipca 2015 ostrzeżenia przed najważniejszymi zagrożeniami otrzymujemy również poprzez SMS. Poprzez RSO rozpowszechniane są także poradniki postępowania w sytuacjach kryzysowych.

Zarządzenie Nr 0050.21.2017 Wójta Gminy Podedwórze z 7 sierpnia 2017 roku w sprawie składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

Załączniki:
Pobierz plik (SKAN_005305.pdf)Treść zarządzenia Nr 0050.21.2017[PDF]322 kB

Wójt Gminy Podedwórze podaje do publicznej wiadomości ogłoszenia :

1) Nr SGN.6840.11.2017 Ogłoszenie Nr 3/2017

2) Nr SGN./ 6840.12.2017 Ogłoszenie Nr 4/2017

3) Nr SGN 6840.13.2017 Ogłoszenie Nr 5/2017

W związku z prognozowanym przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie wzrostem temperatury do 36C na terenie województwa lubelskiego przewidywanym od godziny 12:00 dnia 30 lipca do godziny 19:00 dnia 4 sierpnia 2017 r. (wydano ostrzeżenie 2 stopnia)

Dodatkowe informacje