Zbiórka krwi odbędzie się w środę, 19 czerwca 2019 roku w godzinach 8.30-14.00, w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie (ul. Spokojna 4).
     Udział w zbiórce krwi może wziąć każdy pełnoletni mieszkaniec województwa lubelskiego. Wszystkich chętnych wraz z dokumentem tożsamości zapraszamy do honorowego oddawania krwi w siedzibie Urzędu.

    Zgodnie z Programem Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok 2019 Główny Urząd Statystyczny realizuje badania rolnicze w wylosowanych gospodarstwach rolnych na terenie całego kraju.    
     Celem prowadzonych badań jest pozyskanie rzetelnych danych m.in. na potrzeby Wspólnej Polityki Rolnej, kształtowania polityki żywnościowej kraju, analizy zmian w produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz oceny ogólnej sytuacji w rolnictwie. Wyniki badań są wykorzystywane do oceny dotychczas stosowanych, jak i do kształtowania nowych narzędzi WPR i tworzą podstawę negocjacji w zakresie rodzaju i wielkości dotacji dla rolnictwa.
     Więcej informacji na ich temat, metod realizacji oraz weryfikacji tożsamości ankieterów i teleankieterówjest na stronie internetowej GUS:
http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2019/

 

Załączniki:
Pobierz plik (plakat rolny 2019.pdf)PLAKAT INFORMACYJNY[PDF]1131 kB

     „Wójt Gminy Podedwórze informuje że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Podedwórze i w sołectwach na terenie Gminy Podedwórze oraz na stronach internetowych www.gmina-podedworze.pl, www.ugpodedworze.bip.lubelskie.pl (zakładka przetargi ) został zamieszczony w dniu 28 maja 2019r. na okres 21 dni od dnia 28.05.2018 r. do 18.06.2019r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Podedwórze.”

LINK DO OGŁOSZENIA

     „Wójt Gminy Podedwórze informuje że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Podedwórze i w sołectwach na terenie Gminy Podedwórze oraz na stronach internetowych www.gmina-podedworze.pl, www.ugpodedworze.bip.lubelskie.pl (zakładka przetargi) został zamieszczony w dniu 28 maja 2019r. na okres 21 dni od dnia 28.05.2018 r. do 18.06.2019r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących własność Gminy Podedwórze.”

LINK DO OGŁOSZENIA

WÓJT GMINY PODEDWÓRZE OGŁASZA NABÓR NA ZASTĘPSTWO NA CZAS USPRAWIEDLIWIONEJ NIEOBECNOŚCI PRACOWNIKA NA  STANOWISKO PRACY Referent do spraw księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy Podedwórze

Oferta została zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej

 

 

KOMUNIKAT
ZASADY STOSOWANIA
ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN
W SPOSÓB BEZPIECZNY DLA PSZCZÓŁ

  • Pszczoły są najważniejszym zapylaczem w uprawach roślin rolniczych
    i sadowniczych.
  • Wpływają one na wzrost plonów jak również na ich jakość. Zapylanie przez pszczoły drzew i krzewów owocowych, plantacji truskawki, maliny przyczynia się do lepszego wykształcenia owoców o większej liczbie nasion oraz łagodniejszym zabarwieniu
    i lepszym smaku.

Dodatkowe informacje