Zapraszamy wszystkich mieszkańców na zebrania wiejskie, na których odbędą się wybory Sołtysów i Rad Sołeckich.

Szczegółowy  harmonogram spotkań w załączniku.

Załączniki:
Pobierz plik (0050.2.2019_.pdf)Treść zarządzenia[PDF]505 kB

Dnia 28 grudnia 2018 roku, odbyło się I Posiedzenie V kadencji Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie.

W trakcie obrad Zgromadzenia omówiono i podjęto uchwały w kilku istotnych sprawach. W drodze głosowania dokonano wyboru Prezydium Zgromadzenia Związku na kolejną kadencję, któremu ponownie przewodniczyć będzie Burmistrz Włodawy – Wiesław Muszyński.

Informacja

              W związku z rozporządzeniem porządkowym nr 62 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego obowiązuje zakaz używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych od dnia 24 grudnia 2018 r. do dnia 31 stycznia 2019 r. z wyjątkiem 31 grudnia 2018 r. i 1 stycznia 2019 r.

Załączniki:
Pobierz plik (SKAN_011050.pdf)Treść rozporządzenia Nr 62[PDF]470 kB

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

życzenia

Dodatkowe informacje