Informacje

.

    Wojskowa Komenda Uzupełnień w Białej Podlaskiej prowadzi nabór ochotników do terytorialnej służby wojskowej w 2 Lubelskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej w Lublinie. Docelowym miejscem pełnienia służby będzie Biała Podlaska (nowotworzony batalion OT).

W związku z powtarzającymi się niebezpiecznymi zjawiskami pogodowymi związanymi z przejściem gwałtownych frontów burzowych na terenie Polski, mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców gminy Podedwórze zachęcam do instalowania na smartfonach bezpłatnej aplikacji RSO (Regionalny System Ostrzegania).

RSO to usługa, która umożliwia powiadamianie obywateli o lokalnych zagrożeniach, zarówno na stronach internetowych urzędów wojewódzkich, jak i w naziemnej telewizji cyfrowej, w naziemnym multipleksie cyfrowym MUX-3 w programach regionalnych: w standardzie HbbTV, w telegazecie, z wykorzystaniem napisów DVB, a także w aplikacji na telefon. Od 1 lipca 2015 ostrzeżenia przed najważniejszymi zagrożeniami otrzymujemy również poprzez SMS. Poprzez RSO rozpowszechniane są także poradniki postępowania w sytuacjach kryzysowych.

Zarządzenie Nr 0050.21.2017 Wójta Gminy Podedwórze z 7 sierpnia 2017 roku w sprawie składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

Załączniki:
Pobierz plik (SKAN_005305.pdf)Treść zarządzenia Nr 0050.21.2017[PDF]322 kB

Dodatkowe informacje