Forum Cyfryzacji

Gmina Podedwórze w dniu 28.09.2018 roku podpisała umowę na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina Podedwórze”.

Celem głównym projektu jest rozwój kompetencji cyfrowych w tym korzystania z Internetu i e-usług publicznych u odbiorców którzy ukończyli 25 rok życia i  zamieszkujących na terenie Gminy Podedwórze  poprzez darmowe szkolenia.

Szczegółowe informacje w załączniku poniżej

Załączniki:
Pobierz plik (informacja.pdf)informacja - Cyfrowa Gmina Podedwórze[PDF]249 kB

Zaproszenie na XXXVIII sesję Rady Gminy Podedwórze 9 października 2018 r. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Podedwórze. Rozpoczęcie sesji - godz. 10:00

     Z inicjatywy właścicieli nieruchomości znajdujących się przy działce nr 779 położonej w obrębie ewidencyjnym Podedwórza, której właścicielem jest Gmina Podedwórze i przy wsparciu Urzędu Gminy miało miejsce przywrócenie do użytku zajętego na pola uprawne fragmentu drogi.
     W kosztach wytyczenia punktów granicznych powyższej działki stanowiącą drogę gruntową dojazdową do pól, partycypowali właściciele nieruchomości przy tej drodze. Po pracach geodezyjnych już następnego dnia Wójt zlecił na tej drodze prace równiarką i koparką wyznaczając drogę wg znaków granicznych i kształtując ją tak aby ta droga gruntowa spełniała swoje funkcje.  
     Życzmy sobie, aby więcej nie niszczono infrastruktury drogowej i nie zaorywano pasów drogowych na pola, a ta droga niech służy właścicielom pól jak najdłużej.

INFORMACJA
Wójta Gminy Podedwórze
z dnia 27 września 2018 r.
o sporządzeniu i udostępnieniu spisu wyborców w wyborach do rady gminy zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.
Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, poz.1000, poz. 1349) informuję, że spis wyborców w wyborach do rady gminy został sporządzony i będzie udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy Podedwórze, Podedwórze 44, pokój nr 7 w dniach: od 27 września 2018 r. do 12 października 2018 r. w godzinach pracy urzędu od godz. 730 do godz. 1530.

Wójt Gminy

/-/ Krzysztof Chilczuk

Ministerstwo Ochrony Środowiska  zaprasza mieszkańców Gminy Podedwórze na spotkanie edukacyjno - informacyjne w ramach  rządowego programu priorytetowego „Czyste powietrze”  - ekodopłaty na wymianę pieca i termomodernizację

Spotkanie odbędzie się: 2018-09-27 (czwartek) godz.18:00, miejsce spotkania: Świetlica Wiejska w Podedwórzu

 Spotkanie będzie składać się z trzech bloków tematycznych.

  • edukacja ekologiczna, definicje zanieczyszczeń powietrza, wysokiej i niskiej emisji spalin oraz smogu, skutki wpływu zanieczyszczonego powietrza na nasze zdrowie
  • możliwości uzyskania dofinansowania z programu priorytetowego Czyste Powietrze
  • jak prawidłowo ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację domu

Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą  chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.

Załączniki:
Pobierz plik (Czyste_powietrze_ulotka.pdf)ulotka[PDF]767 kB

Dodatkowe informacje