Informacje

Ogłoszenie o sprzedaży działki budowlanej

Wójt Gminy Podedwórze podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o sprzedaży działki budowlanej o numerze ewidencyjnym 786/1 o powierzchni 0,2386 ha położonej w Podedwórzu.

Gminna Biblioteka Publiczna w Podedwórzu serdecznie zaprasza na WIECZORNICĘ z okazji XII rocznicy śmierci Świętego Jana Pawła II

Gminna Biblioteka Publiczna w Podedwórzu serdecznie zaprasza na spotkania w świetlicy wiejskiej w Podedwórzu HARMONOGRAM SPOTKAŃ - MARZEC 2017 R.

Stop pożarom traw

Stop Pożarom Traw – więcej informacji na stronie KG PSP :

http://www.straz.gov.pl/porady/wypalanie_traw

ARiMR zaprasza na szkolenie

INFORMACJA

Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Parczewie
informuje, iż w dniu 13 marca 2017 roku
w Świetlicy Urzędu Gminy w Podedwórzu odbędzie się

SZKOLENIE

dla rolników obejmujące następujący zakres zagadnień:                                                            
   1. Zasady przyznawania płatności  
       Bezpośrednich- Kampania 2017;
   2. Zagadnienia z zakresu systemu 
       rejestracji zwierząt;
   3. Restrukturyzacja małych          
       gospodartw rolnych (z udziałem  
          przedstawiciela LODR);
   4. BHP w rolnictwie (z udziałem  
          przedstawiciela KRUS).

Szkolenie rozpocznie się o godz. 13:00


  

      

Projekt Mój biznes – wsparcie przedsiębiorczości kobiet

Projekt "Mój biznes – wsparcie przedsiębiorczości kobiet w wieku 30 lat i więcej z podregionu bialskiego" realizowany jest przez Projekt Hub Sp. z o.o. w partnerstwie z Lokalną Grupę Działania „Jagiellońska Przystań”.

Okres realizacji projektu: 01.02.2017 r. – 31.07.2018 r

Uczestnikami projektu mogą być osoby spełniające m.in. łącznie poniższe kryteria:

  • odbiorczyniami wsparcia mogą być kobiety z wyłączeniem kobiet, które posiadały wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej, były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,
  • zamieszkują na terenie powiatu bialskiego, parczewskiego, radzyńskiego, włodawskiego oraz miasta Biała Podlaska,
  • w dniu przystąpienia do projektu maja ukończone 30 lat,
  • kobiety, które posiadają jeden z wymienionych statusów na rynku pracy:
  1. osoba bezrobotna
  2. osoba nieaktywna zawodowo,
  3. korzystają z pełni praw publicznych i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.

    Czytaj więcej: Projekt Mój biznes – wsparcie przedsiębiorczości kobiet

Konkurs na palmę i pisankę wielkanocną

    Gminna Biblioteka Publiczna w Podedwórzu ogłasza konkurs na palmę
i pisankę wielkanocną. Mogą w nim wziąć udział dzieci, młodzież oraz dorośli, mieszkający na terenie gminy Podedwórze.
CELE KONKURSU:
1.    Popularyzacja regionalnej twórczości związanej z tematyką Świąt Wielkanocnych.
2.    Ocalenie od zapomnienia typowych form twórczości ludowej i powrót do tradycji związanych z okresem wielkanocnym.
3.    Poszerzenie wiedzy wśród dzieci i młodzieży na temat polskich tradycji oraz tradycyjnych technik wyrobu, materiałów, znaczenia palm i pisanek w kulturze ludowej.
4.    Aktywizacja mieszkańców gminy Podedwórze w kierunku uprawiania sztuki ludowej.

 KATEGORIE KONKURSOWE:
1.    Pisanka wielkanocna wykonana techniką tradycyjną, np. przy użyciu techniki batiku (pisane woskiem), techniką wydrapywania w kategorii indywidualnej.
2.    Pisanka wielkanocna wykonana techniką współczesną w kategorii indywidualnej.
3.    Palma tradycyjna w kategorii indywidualnej.

W każdej kategorii konkursowej prace rozpatrzone będą w dwóch grupach wiekowych:
- dzieci i młodzież szkolna (szkoła podstawowa, gimnazjalna i ponadgimnazjalna)
- dorośli.

 WARUNKI UCZESTNICTWA:
1.    Udział w konkursie jest dobrowolny.
2.    Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz osób dorosłych, twórców indywidualnych z gminy Podedwórze.
3.    Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną palmę lub/i jedną pisankę (kilka pisanek).
4.    Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie do dnia 21 marca 2017 roku prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia pocztą lub osobiście na adres:

Gminna Biblioteka Publiczna w Podedwórzu
Podedwórze 48/4
21-222 Podedwórze
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zgłoszone do konkursu prace należy dostarczyć do dnia 28 marca 2017 roku do godziny 16:00
 (do Gminnej Biblioteki Publicznej w Podedwórzu).

Prace muszą być opatrzone opisem zawierającym:
- Imię i nazwisko
- Adres zamieszkania uczestnika
- Kategoria konkursowa
- Grupa wiekowa

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:
1.    Oceny prac dokona powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa, która przyzna nagrody rzeczowe i dyplomy pamiątkowe.
2.    Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 2 kwietnia 2017 roku w świetlicy wiejskiej w Podedwórzu podczas Wieczornicy upamiętniającej Świętego Jana Pawła II.
3.    Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

Załączniki:
Pobierz plik (konkurs na pisank_ i palm_.pdf)OGŁOSZENIE[PDF]210 kB
Pobierz plik (KARTA ZGŁOSZENIA.pdf)KARTA ZGŁOSZENIA[PDF]189 kB

APEL do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii

       Szanowni Państwo!
Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla
ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.
Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie
ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych
zasadach postępowania.
Należy bezwzględne przestrzegać zasady bioasekuracji:
̵ zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
̵ nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
̵ nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników,
do których dostęp mają dzikie ptaki;
̵ stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie
z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
̵ stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których
utrzymywany jest drób;
̵ przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości
swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.
Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary
administracyjne.

Dodatkowe informacje