„Nigdy nie wiesz czy widząc kogoś
 nie widzisz  go po raz ostatni…”

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość,
że 4 kwietnia 2019 r.
zmarł

Śp.  Marian Ćwikliński

Radny Rady Gminy Podedwórze VII i VIII kadencji

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim Zmarłego

składa

Wójt Gminy Podedwórze –
Monika Mackiewicz – Drąg
wraz z pracownikami

oraz

Przewodniczący Rady Gminy Podedwórze –
Jan Ciemniewski
wraz z radnymi i sołtysami

 

Spoczywaj w pokoju…

     Informacja dla rolników o obowiązku rejestracji produkcji podstawowej roślinnej i dostaw bezpośrednich u Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Parczewie. Dotyczy to uprawy zbóż, rzepaku ziemniaków, ziół owoców, warzyw a także pozyskiwania runa leśnego oraz prowadzenia działalności w zakresie skupu owoców, warzyw, runa leśnego.
     Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Stacji: Parczew, ul. Piwonia 54, pod nr tel. 83 354 23 29 lub na stronie internetowej Powiatowej Stacji Inspekcji Sanitarno - Epidemiologicznej w Parczewie: http://psseparczew.pis.gov.pl/.
Istnieje możliwość przeprowadzenia przez pracowników PSSE w Parczewie szkolenia dla rolników sprzedających wyprodukowane owoce, warzywa, zboża.

Więcej informacji w załączniku.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Informacja dla producentów  rolnych.pdf)Szczegółowa informacja[PDF]914 kB

    W dniu 20 marca została podpisana umowa pomiędzy Urzędem Marszałkowskim
w Lublinie, a Gminą Podedworze reprezentowaną przez Wójta Gminy – Panią Monikę Mackiewicz – Drąg przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Iwony Szymańskiej na realizację projektu „Budowa budynku rekreacyjnego na cele społeczne we wsi Mosty” w ramach działania 4.2. „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Biuro Powiatowe  Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Parczewie informuje, że w dniu 27 marca 2019 r. o godz. 10:00 w świetlicy wiejskiej w Podedwórzu odbędzie się szkolenie dla rolników obejmujące  następujący zakres zagadnień:

  1. Zmiany w aplikacji eWniosekPlus na rok 2019 oraz zmiany w przepisach dotyczących płatności bezpośrednich i ONW
  2. Zagadnienia z zakresu Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt
  3. Pozyskiwanie środków unijnych

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie

Informujemy,  że Powiatowy Lekarz Weterynarii organizuje bezpłatne szkolenie w zakresie uboju zwierząt  których mięso przeznaczone jest na użytek własny.

Szkolenie  odbędzie się w dniu 21 marca o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu  Gminy Podedwórze.

Uczestnictwo w szkoleniu będzie wymagane aby przeprowadzić legalny ubój na użytek własny


 

Życzenia

życzenia

Dodatkowe informacje