Miło Nam poinformować, że Międzywojewódzki Cech Kominiarzy jest organizatorem społecznej akcji "Czyszczone kominy to mniejszy smog".
Uruchomienie tej akcji motywowane jest troską o bezpieczeństwo użytkowników budynków w związku z eksploatacją urządzeń grzewczych, przewodów kominowvch i wentylacji.

Szczegóły w załączniku poniżej.

Załączniki:
Pobierz plik (2019_12_09_11_07_44.pdf)Czyszczone kominy to mniejszy smog[PDF]344 kB
      
KGW z Zaliszcza realizując działanie "Spotkanie z dietetykiem i warsztat ze zdrowego gotowania" dofinansowanego ze środków finansowych Funduszu
Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników,  zaprasza wszystkich chętnych na spotkanie, które odbędzie się w sobotę 7.12.2019 r. o
godzinie 14.00 w remizie strażackiej w Zaliszczu.
Szczegóły spotkania na plakacie.

Stowarzyszenie Aktywizacji Polesia Lubelskiego wspólnie z Fundacją Lokalnej Aktywności Społecznej otrzymały grant z Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030 w wysokości 672 000 złotych na rozwój swojej działalności. Stowarzyszenie Aktywizacji Polesia Lubelskiego, powstałe w 2001 roku, prowadzi znany w regionie i całej Polsce Ośrodek Edukacji Regionalnej „Kraina Rumianku” w Hołownie. W ośrodku, stworzonym przez mieszkańców w dawnej szkole, można skorzystać z licznych atrakcji – warsztatów rękodzielniczych i etnograficznych, gier terenowych, czy odpocząć w wiejskim spa. Bogata oferta ośrodka przyciąga rokrocznie rzesze turystów, a zainteresowanych ciekawym spędzeniem czasu na łonie natury z jest tak dużo, że ośrodek nie jest w stanie obsłużyć wszystkich chętnych.  Stąd pomysł na nawiązanie współpracy z młodą organizacją – Fundacją Lokalnej Aktywności Społecznej, która prowadzi działalność w zakresie edukacji przyrodniczej. Wiosną tego roku obie organizacje zgłosiły do Narodowego Instytutu Wolności wspólny projekt pod nazwą  „Podedwórze Obywatelskie - rozwój działalności organizacji pozarządowych w gminie Podedwórze” i otrzymały grant z Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, który w całości przeznaczą na rozbudowanie istniejącej w gminie Podedwórze oferty turystycznej. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na rozwój Krainy Rumianku, która w nowym siedlisku utworzy ogród edukacyjny oraz manufakturę ziołową i cukierniczą, gdzie turyści będą mogli wziąć udział w warsztatach zielarskich, wykonać własne kosmetyki i łakocie. Fundacja Lokalnej Aktywności Społecznej swoją część grantu przeznaczy na zakup sprzętu i wyposażenia do prowadzenia wypraw przyrodniczych do atrakcyjnych przyrodniczo miejsc na terenie gminy Podedwórze. Ważnym elementem projektu będą również szkolenia dla przedstawicieli lokalnych organizacji oraz kół gospodyń wiejskich, zachęcające do podejmowania kolejnych działań na rzecz rozwoju gminy Podedwórze. Realizacja projektu planowana jest na lata 2019-2021.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „ W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” zwraca się z prośbą o  wyrażenie opinii na temat warunków życia w Waszej gminie oraz ocenę funkcjonowania LGR poprzez wypełnienie  ankiet zamieszczonych na stronie LGR. Ankiety są anonimowe, a ich wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju do potrzeb mieszkańców i regionu. Ankiety znajdują się na stronie LGR „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” - ANKIETA

Zaproszenie na VIII sesję Rady Gminy Podedwórze 21 listopada 2019 r. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Podedwórze. Rozpoczęcie sesji - godz. 10:00

Wójt Gminy Podedwórze informuje, że Gmina Podedwórze ma zamiar ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Program ma na celu dofinansowanie i rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych, które powstają podczas prowadzenia działalności rolniczej.

W związku z powyższym prosimy rolników posiadających odpady pochodzące z działalności rolniczej, takie jak: folia rolnicza (biała i zielona), siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big - Bag o wypełnienie i dostarczenie ankiety do Urzędu Gminy Podedwórze do Pani Moniki Łukaszuk w terminie do dnia 20 listopada 2019r.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu (83) 379 52 27, Monika Łukaszuk, pok. Nr 5

MIESZKAŃCY GMINY PODEDWÓRZE

 Urząd Gminy Podedwórze informuje, że w dniach 16-17 listopada 2019 roku, na terenie gminy Podedwórze odbędą się ćwiczenia 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej
Ćwiczenia mają na celu zapoznanie żołnierzy z infrastrukturą i terenem gminy Podedwórze.
Podczas ćwiczeń nie będą używane środki pozoracji walki.
Proszę mieszkańców oraz osoby czasowo przebywające na terenie gminy o zachowanie spokoju.


Dodatkowe informacje