Przetarg odbędzie się w dniu  29 października 2018r. w Urzędzie Gminy Podedwórze, Podedwórze 44 pokój nr 13 (świetlica).

Szczegółowe informacje w załączniku.

      

    Miło nam poinformować iż  grupa nieformalna „Aktywne Zaliszcze” pod patronatem  Stowarzyszenia Aktywizacji Polesia Lubelskiego w Hołownie przy pomocy Urzędu Gminy Podedwórze otrzymała dofinansowanie na realizacje projektu „Labirynt naturalny miejscem integracji mieszkańców wsi Zaliszcze”  w ramach konkursu grantowego w ramach projektu „Lubelskie Mikrodotacje FIO 3” na łączną kwotę dofinansowania 5 000,00zł.. Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Forum Cyfryzacji

Gmina Podedwórze w dniu 28.09.2018 roku podpisała umowę na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina Podedwórze”.

Celem głównym projektu jest rozwój kompetencji cyfrowych w tym korzystania z Internetu i e-usług publicznych u odbiorców którzy ukończyli 25 rok życia i  zamieszkujących na terenie Gminy Podedwórze  poprzez darmowe szkolenia.

Szczegółowe informacje w załączniku poniżej

Załączniki:
Pobierz plik (informacja.pdf)informacja - Cyfrowa Gmina Podedwórze[PDF]249 kB

Zaproszenie na XXXVIII sesję Rady Gminy Podedwórze 9 października 2018 r. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Podedwórze. Rozpoczęcie sesji - godz. 10:00

     Z inicjatywy właścicieli nieruchomości znajdujących się przy działce nr 779 położonej w obrębie ewidencyjnym Podedwórza, której właścicielem jest Gmina Podedwórze i przy wsparciu Urzędu Gminy miało miejsce przywrócenie do użytku zajętego na pola uprawne fragmentu drogi.
     W kosztach wytyczenia punktów granicznych powyższej działki stanowiącą drogę gruntową dojazdową do pól, partycypowali właściciele nieruchomości przy tej drodze. Po pracach geodezyjnych już następnego dnia Wójt zlecił na tej drodze prace równiarką i koparką wyznaczając drogę wg znaków granicznych i kształtując ją tak aby ta droga gruntowa spełniała swoje funkcje.  
     Życzmy sobie, aby więcej nie niszczono infrastruktury drogowej i nie zaorywano pasów drogowych na pola, a ta droga niech służy właścicielom pól jak najdłużej.

Dodatkowe informacje