W dniu 25 października w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie Gmina Podedwórze reprezentowana przez Wójta Gminy – Monikę Mackiewicz – Drąg  przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Iwony Szymańskiej podpisała umowę na realizację projektu grantowego Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Podedwórze” w ramach Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020

Całkowita wartość projektu wynosi: 1 859 787,94 zł

Dofinansowanie: 1 290 941,23 zł

Projekt zakłada przeprowadzenie termomodernizacji następujących budynków:

  1. Urząd Gminy w Podedwórzu
  2. Zespół Placówek Oświatowych w Podedwórzu
  3. Świetlica w Podedwórzu
  4. Świetlica w Hołownie

Realizacja zadania planowana na lata 2020 – 2022 znacząco wpłynie na poprawę efektywności energetycznej budynków co przyczyni się do zmniejszenia kosztów  ich utrzymania.

o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie podziału województwa lubelskiego na obwody łowieckie, zwanego dalej „Projektem” oraz wyłożeniu Projektu do publicznego wglądu.

Szczegóły w załączniku poniżej

Bialskopodlaska Fundacja Rozwoju zaprasza mieszkańców Gminy Podedwórze do udziału w projekcie „Promocja Przedsiębiorczości na terenie Doliny Zielawy”.

Projekt skierowany jest do osób fizycznych w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy.

Związek Zawodowy Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „REGIONY” przedstawia ofertę wypoczynku zimowego dla dzieci rolników w czasie  ferii w terminie 14 - 23.01. 2020 r. Rodziców, zainteresowanych wyjazdem swoich dzieci proszę o zgłaszanie się do Urzędu Gminy ( sekretariat) w terminie do 05 listopada 2019 r.

 W załączeniu warunki uczestnictwa i program pobytu.

Załączniki:
Pobierz plik (Ramowy program Zakopane 2020 r..pdf)Ramowy program Zakopane 2020[PDF]227 kB
Pobierz plik (Oferta wypoczynku zima 2020.pdf)Oferta wypoczynku zima 2020[PDF]233 kB

    W związku z wejściem w życie przepisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, od 1 stycznia 2020 roku zostaną wprowadzone zmiany w prawie miejscowym z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gmin należących do Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie.

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciom tlenkiem węgla. Kampania jest realizowana od października 2019r. do marca 2020r.

Zespół Placówek Oświatowych w Podedwórzu  został laureatem projektu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE)

     Projekt zakładał dostęp do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego internetu w każdej szkole. Dzięki podłączeniu do sieci powstanie także inspirujące środowisko w którym każdy uczeń będzie mógł nauczyć się wykorzystywania nowoczesnych technologii w procesie kształcenia. To także wyjątkowa możliwość twórczego  rozwoju uczniów i nauczycieli.

    Nagrodą w Konkursie OSE Wyzwanie jest mobilna pracowni multimedialna, dzięki której  nasza szkoła będzie mogła prowadzić cyfrowe lekcje, a uczniowie będą korzystać z internetowych zasobów edukacyjnych.

    Gratulujemy inicjatywy i życzymy sukcesów naukowych.

Szczegóły konkursu i lista nagrodzonych pod linkiem: https://ose.gov.pl/konkurs-osewyzwanie

Dodatkowe informacje