pge Informacje o planowanych wyłączeniach prądu można sprawdzić na stronie internetowej PGE Dystrybucja S.A.:

https://pgedystrybucja.pl/Dla-Klienta/wylaczenia/Newsletter-z-informacjami-o-wylaczeniach.

Urząd Gminy Podedwórze informuje o zbliżającym się terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz o zmianach dotyczących sposobu wyliczania przysługującego rolnikowi limitu zwrotu.

W 2019 r., tak jak w latach poprzednich, wnioski można składać w dwóch terminach:

  • w terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 r.
    Załączniki:
    Pobierz plik (Wzór_wniosku_akcyza_2019-Podedwórze.pdf)Formularz wniosku o zwrot podatku akcyzowego [wersja PDF z możliwością uzupełnienia na komputerze ]871 kB

Zapraszamy wszystkich mieszkańców na zebrania wiejskie, na których odbędą się wybory Sołtysów i Rad Sołeckich.

Szczegółowy  harmonogram spotkań w załączniku.

Załączniki:
Pobierz plik (0050.2.2019_.pdf)Treść zarządzenia[PDF]505 kB

Dnia 28 grudnia 2018 roku, odbyło się I Posiedzenie V kadencji Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie.

W trakcie obrad Zgromadzenia omówiono i podjęto uchwały w kilku istotnych sprawach. W drodze głosowania dokonano wyboru Prezydium Zgromadzenia Związku na kolejną kadencję, któremu ponownie przewodniczyć będzie Burmistrz Włodawy – Wiesław Muszyński.

Informacja

              W związku z rozporządzeniem porządkowym nr 62 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego obowiązuje zakaz używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych od dnia 24 grudnia 2018 r. do dnia 31 stycznia 2019 r. z wyjątkiem 31 grudnia 2018 r. i 1 stycznia 2019 r.

Załączniki:
Pobierz plik (SKAN_011050.pdf)Treść rozporządzenia Nr 62[PDF]470 kB

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

życzenia

Dodatkowe informacje