Zaproszenie na XXXVII sesję Rady Gminy Podedwórze 29 sierpnia 2018 r. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Podedwórze. Rozpoczęcie sesji - godz. 8:30

Załączniki:
Pobierz plik (zaproszenieXXXVII.pdf)Zaproszenie na XXXVII sesję[PDF]231 kB

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Podedwórze z dnia 22 sierpnia 2018  r. o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej dla wyborów do Rady Gminy Podedwórze zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Załączniki:
Pobierz plik (OBWIESZCZENIE o okręgach wyborczych 2018.pdf)Treść obwieszczenia[PDF]137 kB

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Podedwórze z dnia 22 sierpnia 2018 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych dla wyborów do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz wyborów wójta.

Załączniki:
Pobierz plik (OBWIESZCZENIE o obwodzie 2018.pdf)Treść obwieszczenia[PDF]142 kB

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Podedwórzu informuje mieszkańców Gminy Podedwórza o możliwości skorzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w ramach Podprogramu 2018.

    Pomoc żywnościowa może być przekazywana dla osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj. osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza  kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1268,00 zł. dla osoby samotnie gospodarującej i 1028,00 zł. dla osoby w rodzinie.

    Osoby wyrażające chęć skorzystania z pomocy żywnościowej, prosimy o zgłoszenie się w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Podedwórzu celem podpisania skierowania .

    Brak złożenia stosownego oświadczenia będzie skutkowało nie udzieleniem takiej pomocy na etapie dystrybucji darów żywnościowych w Podprogramie 2018.

     W związku z wprowadzeniem od dnia 18 maja 2018 r. przepisów ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2018 r. poz. 858) rolnicy mają obowiązek zgłoszenia pomocnika, z którym została zawarta umowa o pomocy przy zbiorach, do ubezpieczeń w KRUS. Rolnik zatrudniający obcokrajowca ma obowiązek zgłosić nowego pomocnika rolnika (do KRUS) w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy.

 

Załączniki:
Pobierz plik (lir.pdf)Szczegółowe informacje[PDF]1034 kB

Zapraszamy wszystkich zdrowych i pełnoletnich mieszkańców województwa lubelskiego do aktywnego udziału w wakacyjnej wojewódzkiej akcji zbiórki krwi.

     Na Twoją krew i jej składniki czekają chorzy oraz poszkodowani w nieszczęśliwych wypadkach. Jest wiele chorób, które leczy się uzupełniając brakujące elementy krwi. Krwotoki, przeszczepy organów, choroby hematologiczne wymagają przetaczania składników krwi. Podczas zabiegów chirurgicznych, kiedy ubytek krwi jest duży, często potrzebna jest transfuzja.
Jednym źródłem krwi jest zdrowy człowiek.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W WAKACYJNEJ WOJEWÓDZKIEJ AKCJI HONOROWEGO ODDAWANIA KRWI W DNIU 22.08.2018 R., W GODZ. 8.30 – 14.00 W LUBELSKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM UL. SPOKOJNA 4

 

Załączniki:
Pobierz plik (RCKiK_krew.(3999454_3996457).pdf)Szczegółowe informacje[PDF]353 kB

60 dni na Sycylii

    Wójt Gminy Podedwórze przypomina o zbliżającym się II terminie, w którym będzie można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
    Wnioski będzie można składać do tutejszego urzędu przez cały miesiąc sierpień. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT (oryginały lub ich kopie) jako dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2018 r.
     Aktualny wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakładce „Zwrot podatku akcyzowego”. Gotowe druki do pobrania dostępne będą od 1 sierpnia w pokoju nr 16 Urzędu Gminy Podedwórze (biuro podatków).

Zwrot podatku akcyzowego

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi

 

Dodatkowe informacje