Treść wniosku została zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej