Informuję, że na stronie BIP urzędu w zakładce przetargi zostały umieszczone ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Podedwórze, będących mieniem komunalnym gminy.

Wójt Gminy

Krzysztof Chilczuk

Dodatkowe informacje