INFORMACJA

      Gmina Podedwórze informuje, że dnia 29 listopada 2011 roku, został złożony wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie o dotację do zakupu 3 motopomp M8/8. Całkowity koszt zadania – 87 000 złotych, kwota dofinansowania 57 000 złotych. Ponadto zostały złożone 3 wnioski do Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP o dotację do zakupu 3 motopomp. Łączna kwota dotacji – 30 000 złotych.

Dodatkowe informacje