APEL - nie dla czadu
      Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie zwraca się z apelem i prośbą do wszystkich mieszkańców powiatu parczewskiego o zwrócenie szczególnej uwagi na stan techniczny użytkowanych urządzeń grzewczych oraz niezbędnych do ich funkcjonowania instalacji i przewodów.


Doświadczenia ostatnich lat pokazują dobitnie, jakie niebezpieczeństwo grozi nam ze strony wadliwie działających, źle podłączonych, nie wyczyszczonych lub nieostrożnie eksploatowanych pieców centralnego ogrzewania, piecyków przenośnych służących do dogrzania pomieszczeń, piecyków łazienkowych i innych tego typu urządzeń, które w związku z chłodami i mrozem zaczynają być szczególnie intensywnie używane.
Podczas spalania materiałów palnych przy niedostatku tlenu w otaczającym powietrzu powstaje tlenek węgla, zwany popularnie czadem. Wdychanie nawet niewielkiej jego ilości może spowodować zatrucie, silny ból głowy, śpiączkę, a nawet śmierć. Czad jest gazem bezwonnym, bezbarwnym i pozbawionym smaku, blokuje dostęp tlenu do organizmu poprzez zajmowanie jego miejsca w czerwonych ciałkach krwi, co w większej dawce powoduje śmierć przez uduszenie.

Istnieje oczywiście cała gama przepisów przeciwpożarowych, technicznych i budowlanych, które moglibyśmy w tym miejscu i na tę okoliczność przywołać, określających precyzyjnie zasady prawidłowego i bezpiecznego używania sprzętu grzewczego, niezbędnego w większości naszych gospodarstw domowych, my jednak chcemy dziś odwołać się przede wszystkim do Państwa wyobraźni, apelować o rozsądek i postępowanie, które uchroni nas od nieszczęścia.

Pierwszym warunkiem jest eksploatowanie urządzeń i instalacji grzewczych zgodnie z regułami, które możemy przeczytać w instrukcji obsługi każdego z nich. Dotyczą one przede wszystkim kategorycznego zakazu wykonywania tzw. "prowizorek" przez osoby, które nie mają do tego przygotowania i kwalifikacji. Kolejny ważny problem to zagwarantowanie skutecznej wentylacji ogrzewanych pomieszczeń, w tym zapewnienia dopływu niezbędnej do tego ilości świeżego powietrza, co ma szczególnie istotne znaczenie w przypadku wymiany okien i drzwi na nowe, z reguły bardziej szczelne, a także podczas ocieplania budynków, kiedy to najczęściej dochodzi do zatkania podparapetowych otworów wentylacyjnych (dopływu powietrza). Innym źródłem wielu pożarów, których następstwem są ofiary w ludziach, jest niezachowanie niezbędnej odległości między materiałami palnymi (opał, meble, okładziny ścian), a nagrzewającymi się powierzchniami grzejników oraz palnikami i paleniskami pieców, piecyków, kuchenek, itp. (co najmniej 0,5 m). Naruszenie tych wymagań bezpieczeństwa doprowadziło w Polsce w ostatnich latach do śmierci kilkuset osób, a parę tysięcy innych zostało poszkodowanych i musiało przejść leczenie szpitalne. Aby tego uniknąć, trzeba przynajmniej raz na rok wezwać fachowca, który sprawdzi stan naszych urządzeń gazowych i przewodów kominowych, a przed i w trakcie sezonu grzewczego zadbać o wizytę kominiarza w celu usunięcia z tych przewodów zanieczyszczeń powstałych podczas procesu spalania (gdy spalamy węgiel, koks, drewno i inne paliwa stałe, powinniśmy zadbać o wyczyszczenie komina co najmniej jeden raz na 3 miesiące, a spalając gaz lub olej opałowy - minimum co 6 miesięcy). Nie wolno też pod żadnym pozorem zatykać otworów, przez które do pomieszczenia z urządzeniem grzewczym dopływa świeże powietrze, a także otworów (kratek) wentylacji wywiewnej z łazienek, kuchni i kotłowni.

W trosce o własne bezpieczeństwo warto też rozważyć zamontowanie w domu czujek dymu i gazu. Cena ich zainstalowania jest niewspółmiernie niska do kosztów, jakie niesie pożar w obiekcie mieszkalnym, włącznie z wartością najwyższą jaką jest nasze życie.


JAK POMÓC PRZY ZATRUCIU TLENKIEM WĘGLA?


W przypadku objawów zatrucia tlenkiem węgla należy:
- zapewnić dopływ świeżego i czystego powietrza,
- wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, jeśli nie stanowi to zagrożenia dla zdrowia osoby ratującej, a w przypadku zaistnienia takiego zagrożenia pozostawić przeprowadzenie akcji ewakuacyjnej służbom ratowniczym,
- wezwać niezwłocznie pogotowie ratunkowe i straż pożarną,
- jak najszybciej podać tlen,
- jeżeli poszkodowany nie oddycha, ma zatrzymaną akcję serca, należy natychmiast zastosować sztuczne oddychanie (np. metodą usta-usta) oraz masaż serca,
_ nie wolno wpadać w panikę, kiedy znajdziemy dziecko lub dorosłego z objawami zaburzenia świadomości w kuchni, łazience, kotłowni lub garażu; należy jak najszybciej przystąpić do udzielania pierwszej pomocy.

PAMIĘTAJMY!


Od stosowania się do powyższych rad może zależeć nasze zdrowie i życie, jak również bezpieczeństwo naszych bliskich. A wystarczy jedynie odrobina przezorności.


WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT ZAGROŻEŃ TLENKIEM WĘGLA ORAZ RADY ODNOŚNIE ZAPOBIEGANIA I INSTRUKCJĘ POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU GDY DOJDZIE DO ZATRUCIA NA: www.straz.gov.pl

Dodatkowe informacje