„Szkolenia z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym ze szczególnym
uwzględnieniem korzyści z prowadzenia rachunkowości w gospodarstwie rolnym
w województwie lubelskim”
Projekt realizowany przez konsorcjum w składzie:
Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników, Fundacja Rozwoju,
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
oraz Firma Konsultingowa KURS-AR sp. z o.o.

Załączniki:
Pobierz plik (Plakat_szkolenia_Lubelskie.pdf)ZAPROSZENIE[PDF]185 kB

Dodatkowe informacje