OGŁOSZENIE

Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Uhninie
zaprasza na „ DNI POLA” , które odbędą się w dniu
16 czerwca 2015 r. o godz. 10.00
Omawiane tematy:
1.Ocena zalecanych odmian zbóż, lnu, konopi i innych roślin.
2.Choroby grzybowe i wirusowe zbóż.

Serdecznie zapraszamy

________________________________________________

Dodatkowe informacje