Informuję, że na stronie BIP Urzędu Gminy Podedwórze www.podedworze.netbip.pl /zakładka ogloszenia/ znajduje się wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Podedwórze stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 0152/18/2009 Wójta Gminy Podedwórze z dnia 09 lipca 2009 r.

Dodatkowe informacje