W dniu 19 października 2020 r. Gmina Podedwórze zwarła umowę na wykonanie robót termomodernizacyjnych w Urzędzie Gminy Podedwórze. Wykonawcą robót wybrana została firma WAREX z Lublina, która zaoferowała najkorzystniejszą cenę. W związku ze sprzyjającymi warunkami pogodowymi jeszcze w październiku Wykonawca rozpoczął prace związane z ociepleniem ścian budynku. Rozpoczęto również roboty sanitarne i wymianę oświetlenia na energooszczędne. Dodatkowo parter budynku został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, a posadzki zostaną zaizolowane i ocieplone.
Wartość prowadzonych prac to 485 000 zł brutto.
Obecnie trwa przygotowanie dokumentacji przetargowej na kolejne zadania – termomodernizację budynku Zespołu Placówek Oświatowych oraz świetlicy wiejskiej w
Podedwórzu. Wszystkie prace realizowane są w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Podedwórze”, realizowanego w ramach Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Koszty kwalifikowalne projektu są w 85% dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

 

 

Dodatkowe informacje