W dniu 10 grudnia 2020 r. Gmina Podedwórze podpisała umowę na dostawę i montaż 6 szt. kotłów na biomasę o przedziale mocy od 20 kW do 25 kW w budynkach prywatnych na terenie gminy Podedwórze. Wykonawcą robót została lokalna firma MK Mikroenergia Kazimierz Martychowiec, która zaoferowała najkorzystniejszą cenę. Wartość prowadzonych prac to 85 914, 24 zł brutto.

Obecnie trwa postępowanie przetargowe na dostawę i montaż instalacji solarnych i fotowoltaicznych na terenie gminy Podedwórze.

Łącznie na terenie gminy Podedwórze  na posesjach należących do mieszkańców gminy zainstalowanych zostanie 91 instalacji OZE, w tym: 67 kolektorów słonecznych, 18 instalacji fotowoltaicznych, 6 kotłów na biomasę.

Wszystkie prace realizowane są w ramach projektu „OZE w Gminie Podedwórze” współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Energia Przyjazna Środowisku Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE.

Dodatkowe informacje