PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

ELEKTROODPADY

 

informujemy, że 26 stycznia 2021r. (wtorek) przy Remizie Strażackiej w Rusiłach w godzinach 8.30 – 12.00 odbędzie się zbiórka elektroodpadów:

 zużyty sprzęt elektroniczny
 wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego
 małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego
 monitory i lampy telewizyjne
 zużyte baterie i akumulatory
 żarówki, świetlówki, reflektory

Dodatkowe informacje