Urząd Gminy Podedwórze informuje, że rozpoczyna się realizacja zadania

USUWANIE FOLII ROLNICZYCH, SIATKI I SZNURKA DO OWIJANIA BALOTÓW, OPAKOWAŃ PO NAWOZACH I TYPU BIG BAG”

zgodnie z podpisaną umową z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, rolnicy, którzy złożyli w listopadzie 2019 roku ankietę na temat odpadów pochodzących z prowadzonej działalności rolniczej mogą dostarczyć we własnym zakresie odpady folii rolniczej, sznurków, siatek, opakowań po nawozach oraz opakowań typu Big Bag.

Jeżeli ktoś z Państwa byłby jeszcze zainteresowany bezpłatnym odbiorem w/w odpadów, pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Podedwórze, proszony jest
o kontakt telefoniczny: 83 379 51 85 w terminie do 12 lutego 2021r.

Urząd w terminie późniejszym poinformuje o miejscu i harmonogramie dostarczania odpadów.

 

INSTRUKCJA SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW ROLNICZYCH

 1. Odpady mogą być pakowane w worki big-bag lub worki np.120/240litrów lub w wiązki.
 2. W każdym worku/wiązce może znajdować się tylko jeden rodzaj odpadu.
 3. Odpady należy dostarczyć POSEGREGOWANE   na 6 frakcji:
 • folia czarno/biała z pryzm tzw. „krówka”
 • folia po belach, tzw. sianokiszonka
 • worki big-bag
 • sznurek
 • worki po nawozie
 • siatka z owijania
 1. Odpady powinny być wstępnie oczyszczone pozbawiane nadmiernej ilości wtrąceń miedzy innymi: ziemi, torfu, słomy.
 2. Kategorycznie zabrania się dorzucania innych odpadów miedzy innymi takich jak: butelki, opony, węże -przewody nawadniające, przewody hydrauliczne

ODPADY ZMIESZANE, MOCNO ZANIECZYSZCZONE,

NIE POSEGREGOWANE --- NIE BĘDĄ ODBIERANE!

Dodatkowe informacje