Miło nam poinformować, iż dwa projekty przygotowane przez Gminę Podedwórze znalazły się na liście zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Łączna kwota przyznanych środków wynosi 552 004,00zł, a dofinansowane projekty to: 

  • Budowa oczyszczalni ścieków w m. Nowe Mosty oraz remont ujęcia wody Podedwórze – obejmuje budowę małej oczyszczalni kontenerowej dla miejscowości Nowe Mosty oraz remont studni na ujęciu wody w Podedwórzu. Wartość projektu to 531 038,54 zł, a kwota dofinansowania 337 899,00 zł. 
  • „Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej w gminie Podedwórze” – obejmuje budowę zbiornika wyrównawczego na stacji uzdatniania wody oraz budowę 7 indywidualnych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców indywidualnych na terenie Gminy. Wartość projektu wynosi 413 877,13 zł, a przyznane dofinansowanie to
    214 105,00zł.

 

 

Dodatkowe informacje