Zapraszamy do zapoznania się z  treścią Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego nt. organizacji pracy urzędów:

https://www.gov.pl/web/premier/komunikat-rzadowego-zespolu-zarzadzania-kryzysowego


W związku z wprowadzeniem nowych ograniczeń i obostrzeń od dnia 27 marca 2021r. apelujemy o ograniczenie wizyt osobistych w Urzędzie Gminy. W sprawach pilnych, wymagających bezpośredniej obsługi, prosimy o uprzedni kontakt telefoniczny:
83 379 50 11 – sekretariat
83 379 51 85 – podatki, gospodarka gruntami, planowanie przestrzenne, ochrona środowiska
83 379 50 38 – USC, ewidencja ludności, meldunki
83 379 50 37 - GOPS

Dodatkowe informacje