Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Podedwórzu
informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego
500+
na kolejny okres zasiłkowy 2021/2022 należy składać:

od 1 lutego 2021 r. – tylko drogą elektroniczną
(za pośrednictwem portalu Emp@tia – empatia.mpips.gov.pl, bankowość elektroniczną, oraz Platformę Usług Elektronicznych PUE ZUS).

  • od 1 kwietnia 2021 r.drogą papierową i drogą elektroniczną
    (za pośrednictwem Poczty Polskiej lub wrzucić do skrzynki na korespondencję, umieszczonej przy wejściu do Urzędu Gminy Podedwórze).

 

Ze względu na panującą pandemię Koronawirusa SARS-Cov-2 oraz w celu zapobiegania i przeciwdziałaniu zarażeniu zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną.

Zapewni to również sprawne załatwienie sprawy.

Przypominamy, że należy złożyć tylko jeden wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na wszystkie dzieci.

W 2021 roku okres zasiłkowy programu „Rodzina 500 plus” będzie trwał od 1 czerwca 2021 roku do 31 maja 2022 roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 30 kwietnia danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 czerwca tego roku.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego „500+” – plik do pobrania
Załącznik do wniosku świadczenia wychowawczego „500+”  – plik do pobrania

Na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dostępne są informacje w jaki sposób złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze 500+on-line:
https://www.gov.pl/web/rodzina/jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line3

Dodatkowe informacje