W I kwartale tego roku Mieszkańcy i Mieszkanki Gminy Podedwórze wypełniali ankietę on-line nt. jakości życia w swoich miejscowościach. W badaniu udział wzięło 40 osób.
Pełną wersję raportu mogą Państwo pobrać w załączniku poniżej.
Z analizy Państwa odpowiedzi wyłaniają się następujące wnioski:


     • Największym atutem naszej gminy bez wątpienia jest Ośrodek Edukacji Regionalnej w Hołownie, który przyciąga wiele osób.
     • Mieszkańcy i mieszkanki gminy zwracają uwagę na zbiorniki wodne zlokalizowane w Mostach i Podedwórzu. Są one postrzegane zarówno jako atrakcja gminy, jak i miejsca zaniedbane i z niewykorzystanym potencjałem.
     • Dużo miejsc, które wymaga poprawy jest zlokalizowanych w miejscowości gminnej: centralne rondo, skwer przy OSP, plac zabaw przy szkole.
     • Społeczność lokalna łatwo identyfikuje wartościowe pod względem walorów historycznych i ekologicznych miejsca, dostrzegając jednocześnie, że są to miejsca, które mogłyby funkcjonować lepiej (Grabowska Góra, Rezerwat Warzewo, park w Antopolu).
     • Najbardziej zaniedbanymi a tym samym pilnymi do zajęcia się sprawami jest jakość dróg gminnych, co wpływa na bezpieczeństwo pieszych (także dzieci), dostęp do pracy, turystykę rowerową.
     • Dużym wyzwaniem jest brak miejsc pracy, powodujący "odpływ" młodzieży.
     • W ankiecie udział brały osoby młode, dlatego często wskazywały brak miejsc do spotkań, brak dobrej jakości placów zabaw dla dzieci, deficyty związane z systemem opieki przedszkolnej. Jednocześnie osoby wskazują konkretne miejsca, w których mieszkańcy mogliby się spotykać, od sołeckich placów zabaw, budynków remiz strażackich, skwerów i placów w Podedwórzu po bibliotekę i szkołę, która mogłaby być otwarta na mieszkańców także popołudniami."


Dziękujemy każdej osobie, która zdecydowała się poświęcić kwadrans na to, aby podzielić się swoimi refleksjami i przyczynić się tym samym do lepszego działania samorządu lokalnego.

Załączniki:
Pobierz plik (RAPORT.pdf)RAPORT[PDF]574 kB

Dodatkowe informacje