Drodzy Rodzice i Uczniowie,
Przypominamy, że od 1 do 15 września 2021 roku można składać wnioski o przyznanie stypendium/zasiłku szkolnego na rok szkolny 2021/2022.
Wniosek o przyznanie stypendium/zasiłku może złożyć rodzic ucznia, który nie ukończył 18 roku życia lub uczeń pełnoletni sam na siebie.
W roku szkolnym 2021/2022 miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528,00 zł netto.
Wnioski dostępne są również w Urzędzie Gminy Podedwórze w pokoju nr 4.
Osoba do kontaktu Agnieszka Michalska 83 379 51 85

Dodatkowe informacje