Nowe dowody osobiste zawierają odciski palców oraz podpis posiadacza dowodu osobistego. Dzięki temu dowody osobiste są bardziej bezpieczne. Nowy dowód posiada wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego: potwierdza Twoją tożsamość i obywatelstwo, uprawnia do przekraczania granic niektórych państw. Dotychczasowe funkcjonalności dowodu osobistego z warstwą elektroniczną (e-dowodu), wydawanego od 4 marca 2019 r., pozostają te same – można go używać do elektronicznej komunikacji z administracją publiczną i innymi podmiotami.

Ważne!

  • Jeśli Twój dowód osobisty jest nadal ważny – nie musisz go wymieniać.
  • Złożenie wniosku o dowód osobisty (pobranie odcisków palców) oraz odbiór dokumentu (potwierdzenie tożsamości) wymaga wizyty w urzędzie.
  • Jeśli Twoje dziecko nie ukończyło 12 lat, wniosek o dowód dla córki lub syna możesz złożyć elektronicznie.

Okres ważności nowych dowodów osobistych:

  • 10 lat – dla osób od 12. r. życia; 5 lat – dla osób do 12. r. życia; 12 miesięcy – dla osób, od których chwilowo nie można pobrać odcisków palców.
  • Odciski palców są zamieszczane w warstwie elektronicznej dowodu osobistego. Odciski palców nie są pobierane od: dzieci poniżej 12. r. życia; osób, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.
  • Odciski palców są przechowywane w Rejestrze Dowodów Osobistych wyłącznie w celu wydania dowodu osobistego. Odciski są automatycznie usuwane z Rejestru: w momencie odebrania dowodu przez obywatela lub gdy obywatel nie odebrał dowodu w ciągu 90 dni od daty wydania (czyli daty personalizacji zamieszczonej w dowodzie).
  • Podpis jest zamieszczany w warstwie graficznej dowodu osobistego każdej osoby, która ukończyła 12. r. życia. Podpisu nie będzie w dowodzie osoby, która nie może złożyć podpisu.
  • Dodatkowe informacje, w tym jak korzystać z e-dowodu, znajdziesz na stronie: www.edowod.gov.pl

Dodatkowe informacje