Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY PODEDWÓRZE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W USTAWIE O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2022

Na podstawie Zarządzenia Nr 0050.60.2021 Wójta Gminy Podedwórze z dnia 26 października 2021 r. w sprawie podjęcia konsultacji w przedmiocie projektu przyjęcia ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY PODEDWÓRZE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W USTAWIE O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2022, przeprowadzone zostały konsultacje społeczne, których przedmiotem był ww. program.
Informacja o konsultacjach opublikowana została na stronie internetowej Urzędu Gminy Podedwórze, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy oraz zamieszczona na tablicy ogłoszeń UG. Konsultacje prowadzone były w terminie od 27 października 2021 r. do 5 listopada 2021 r. i miały formę pisemną.
Uwagi i opinie dotyczące przedmiotowego projektu  należało zgłaszać na formularzu stanowiącym załącznik do zarządzenia, pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pisemnie w Sekretariacie Urzędu Gminy Podedwórze, pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy Podedwórze, Podedwórze 44, 21-222 Podedwórze.
W wyznaczonym terminie konsultacji nie wpłynął żaden wniosek, opinia ani uwaga dotycząca projektu Programu.

Załączniki:
Pobierz plik (Protokol.pdf)Protokół[PDF]717 kB

Dodatkowe informacje