Koło Gospodyń Wiejskich w Antopolu pozyskało dofinansowanie w wysokości 6 000 zł. na realizację projektu „Nasza historia-nasza duma” w ramach Programu „Aktywna Lubelszczyzna” finansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030.

Głównym założeniem projektu była aktywizacja oraz integracja mieszkańców wsi Antopol oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi poprzez utworzenie ścieżki historycznej. Celem projektu było stworzenie miejsca spacerów i spotkań dla mieszkańców i turystów oraz umożliwienie mieszkańcom aktywnego i ciekawego spędzania wolnego czasu, przywrócenie pamięci historycznej miejscowości i gminy oraz uczczenie pamięci przodków, propagowanie wartości rodzinnych i patriotycznych, a także kształtowanie odpowiedzialności mieszkańców za wspólne dobro.
Mieszkańcy kontynuując rozpoczęte latem prace porządkowe zabytkowego parku dworskiego w Antopolu, w ramach projektu wykonali fragment ścieżki spacerowej oraz odtworzyli klomb kwiatowy istniejący przed dawnym dworem. Wokół ścieżki ustawiono tablice upamiętniające historię miejscowości, istniejący w tym miejscu dwór z otoczeniem parkowym i jego ostatnich dziedziców. Podsumowaniem wspólnych działań był przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich piknik historyczny. W wykonanie prac zaangażowała się niemal cała społeczność wsi. Gratulujemy i dziękujemy mieszkańcom Antopola za tę piękną inicjatywę!

 

Dodatkowe informacje