Uprzejmie informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Podedwórzu opracowuje Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie gminy Podedwórze. Strategia będzie dokumentem wyznaczającym kierunki rozwoju naszej gminy na kolejne lata w zakresie rozwiązywania problemów społecznych.
W związku z tym prosimy o wypełnienie i przesłanie ankiety, abyśmy mogli zapoznać się z opinią mieszkańców.
Wyniki badania ankietowego są anonimowe i posłużą do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do 2030 roku.

<<<ANKIETA>>>

Dodatkowe informacje