Zarząd Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie podjął decyzję o nieodpłatnym zagospodarowaniu odpadów komunalnych powstałych w związku z przebywaniem i czasowym zamieszkiwaniem uchodźców z Ukrainy na terenie gmin członkowskich związku tj. m. Włodawa, gm. Hanna, Hańsk, Podedwórze, Sławatycze, Sosnówka i Stary Brus.

Wszelkie instytucje jak też osoby fizyczne przyjmujące pod swój dach, do czasowego przebywania, osoby szukające schronienia w wyniku wojny w Ukrainie nie będą zobowiązane do składania z tego tytułu nowych deklaracji śmieciowych, a co za tym idzie i wnoszenia dodatkowych opłat za zagospodarowanie odpadów wytworzonych przez te osoby.
Również w ten skromny sposób gminy członkowskie MZC dołączają do grona wspierających naród ukraiński w tym trudnym czasie.

Józef Steć – Przewodniczący Zarządu.

Dodatkowe informacje