Parlament Europejski, Rada i Komisja podpisały wspólną deklarację,
zgodnie z którą dzień 23 września uznano za Dzień Rolnictwa
Ekologicznego w UE. Inicjatywa ta wynika z Planu działania na rzecz
rozwoju produkcji ekologicznej przyjętego przez Komisję Europejską 25
marca 2021 r., w którym zapowiedziano ogłoszenie takiego dnia w celu
podniesienia poziomu świadomości społecznej na temat produkcji
ekologicznej: czym się charakteryzuje i jakie przynosi korzyści.
 
W planie działania Komisja Europejska przewidziała również wprowadzenie
corocznych nagród za doskonałe wyniki w dziedzinie ekologicznego
łańcucha wartości. Nagrody mają wyróżnić najlepsze i najbardziej
innowacyjne podmioty ekologiczne przyczyniające się do zmniejszenia
presji rolnictwa na środowisko i klimat, a także do realizacji unijnej
strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 i strategii „od pola do stołu”.
Po raz pierwszy nagrody te zostaną przyznane 23 września 2022 r.
 
Więcej na stronie::
 
 

Dodatkowe informacje