TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ DO KONKURSÓW ZOSTAŁ WYDŁUŻONY DO 15 KWIETNIA 2022r.

Więcej informacji znajdziecie na stronie https://www.festiwalpolskaodkuchni.pl/zgloszenia-do-konkursow-on-line-s6106 

Dodatkowe informacje