Pszczoły  są  najważniejszym  zapylaczem  w  uprawach  roślin  rolniczych i sadowniczych. 

Wpływają one na wzrost plonów jak również na ich jakość. Zapylanie przez pszczoły drzew i krzewów owocowych, plantacji truskawki, maliny przyczynia się do lepszego wykształcenia  owoców  o  większej  liczbie  nasion  oraz  łagodniejszym  zabarwieniu i lepszym smaku. 

Obecność  pszczoły  miodnej  na  plantacji  rzepaku  powoduje  wzrost  plonu nawet do 30%.

W celu zapobiegania masowym zatruciom pszczół przez niewłaściwe opryskiwanie środkami ochrony roślin należy bezwzględnie przestrzegać poniższych zasad

Nie stosować środków ochrony roślin na kwitnące rośliny uprawne i chwasty w trakcie oblotu pszczół.

Przestrzegać informacji zawartych w etykiecie każdego środka ochrony roślin.

Dobierać preparaty o możliwie najkrótszym okresie prewencji dla pszczół.

Stosować środki ochrony roślin w odległości nie mniejszej niż 20 metrów od pasiek.

Dobierać środki ochrony roślin tak,  aby zminimalizować negatywny wpływ zabiegów ochrony roślin na owady zapylające. 

Pszczoły,  które  miały  kontakt  ze  środkiem  ochrony  roślin  w  zdecydowanej większości  giną  poza  ulem,  dlatego  prosimy  o  nawiązanie  współpracy z pszczelarzami polegającej na informowaniu ich o planowanych zabiegach środkami ochrony roślin. 

Zgodnie  z  art.  76  ust.  1  ustawy  z  dnia  8  marca  2013  roku  o  środkach  ochrony  roślin (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2097), kto stosuje środek ochrony roślin w sposób stwarzający zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska (...), podlega karze grzywny, a w przypadku rażącego naruszenia przepisów zostaje wydany zakaz wykonywania zabiegów z użyciem środków ochrony roślin.

Kierownik

Jan Sienkiewicz

 

Dodatkowe informacje