Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu uprzejmie informuje, że w porozumieniu z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi organizowana jest XXI edycja Programu Stypendiów Pomostowych 2022/2023.
Program adresowany jest tylko do maturzystów, absolwentów liceów i techników, którzy ukończyli szkołę w 2022 roku. Stypendium pomostowe przyznawane jest na okres pierwszego roku stacjonarnych studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich.
Szczegóły i regulamin stypendiów pomostowych dostępny jest na stronie internetowej Fundacji Edukacji Przedsiębiorczości – www.stypendia-pomostowe.pl
 

Dodatkowe informacje