logotyp

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszar wiejskie”.

Operacja mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju obszaru Gminy Podedwórze, poprzez budowę/przebudowę oczyszczalni ścieków w Nowych Mostach oraz renowację pomp Stacji Uzdatniania Wody w gminie Podedwórze współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Planowany efekt: ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami.

 

W dniu 16 maja bieżącego roku rozpoczęliśmy budowę nowej oczyszczalni ścieków w m. Nowe Mosty. Nowe urządzenie przyczyni się zwiększenia ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami oraz pozytywnie wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców.

         

Dodatkowe informacje