logotyp

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszar wiejskie”.

Operacja mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju obszaru Gminy Podedwórze, poprzez budowę/przebudowę oczyszczalni ścieków w Nowych Mostach oraz renowację pomp Stacji Uzdatniania Wody w gminie Podedwórze współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Planowany efekt: ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami.

 

Miło nam Państwa poinformować, że dnia 9 czerwca Gmina Podedwórze odebrała nowo wybudowaną oczyszczalnię ścieków w m. Nowe Mosty. Operacja obejmowała poniższe zadania :

- roboty budowlane

- roboty instalacyjne sanitarne

- montaż oraz rozruch oczyszczalni ścieków

- wykonanie płyty pod oczyszczalnię

- instalacje elektryczne

- przebudowę przepompowni ścieków

- roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe.

Wartość projektu 521 704,50 zł.

 

teren przy oczyszczalni  przepompownia ścieków

Dodatkowe informacje