Właściciel lub zarządca nieruchomości winien wyposażyć nieruchomość w pojemniki spełniające wymogi kolorystyczne i techniczne. Termin na dostosowanie pojemników do warunków zawartych w Regulaminie (Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2020 r. poz. 1146) upłynął 30 czerwca 2022 roku. Nowe pojemniki mają być zgodne z  Jednolitym Systemem Segregacji Odpadów.  

Szczegółowe informacje na stronie: Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie

Dodatkowe informacje