ARiMR informuje, iż termin składania wniosków został wydłużony do 23 listopada 2022 r.
Wszyscy wnioskodawcy, również ci którzy już złożyli wnioski o pomoc, są zobowiązani do dołączenia do wniosku kopii faktur, które wykażą sprzedaż produktów rolnych z gospodarstwa rolnego od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 30 września 2022 r. w wysokości co najmniej 5 000 zł brutto.
Więcej informacji na stronie https://bit.ly/PomocKleskowaRodziny22

Dodatkowe informacje