Info grafika - zmiana konta MZC

Informujemy, że od 1 kwietnia 2023 roku nastąpiła zmiana indywidualnych numerów rachunków bankowych, na które należy dokonywać wpłat z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Informację o nowym numerze indywidualnego konta każdy właściciel nieruchomości otrzymał wraz z roczną informacją o opłatach  doręczoną w lutym b.r.  Informację o numerze rachunku można też uzyskać telefonicznie w biurze związku oraz logując się na konto na eBoku. Uprzejmie prosimy o zmianę numeru konta w zleceniach przelewu i dokonywanie płatności na nowy numer konta.

 Zarząd MZC

https://mzcwlodawa.pl

 

Dodatkowe informacje