OGŁOSZENIE

Zgodnie z zarządzeniem Nr 0050.24.2023 Wójta Gminy Podedwórze z dnia 31 marca 2023 r. informuje się, że  zebranie wiejskie do wyboru sołtysa wsi Podedwórze odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2023 r. o godz. 18.00 w Świetlicy wiejskiej w Podedwórzu.

 II termin zebrania: 18 kwietnia 2023 r. godz. 18.30

 Zapraszamy wszystkich mieszkańców wsi Podedwórze

Dodatkowe informacje