Zgodnie z art. 20 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506) zwołuję na 19 maja 2023 r. XXX sesję VIII kadencji Rady Gminy Podedwórze. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Podedwórze.  Rozpoczęcie sesji – godz. 1230.

 

https://ugpodedworze.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/20230516110851.pdf

 

Dodatkowe informacje