Szanowni Rolnicy!
Ruszają ważne badania polskiego rolnictwa!
 
Od 1 czerwca do 14 sierpnia 2023 r. na terenie całego kraju zostaną przeprowadzone istotne dla polskiego rolnictwa badania statystyczne wśród wylosowanych gospodarstw rolnych. Tylko w ciągu pierwszych dwóch tygodni będzie można przekazać wymagane informacje przez Internet.
 
1 czerwca rozpoczęły się dwa ogólnopolskie badania: zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych (formularz R-SGR) oraz badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (formularz R-ZW-S). Obowiązek udziału w danym badaniu ma każde wylosowane gospodarstwo rolne. Do każdego z wylosowanych gospodarstw wysłano pocztą tradycyjną pismo od Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Z terenu Gminy Podedwórze zostało wylosowanych 51 gospodarstw rolnych.
 
 Celem badania jest dostarczenie informacji o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych, koniecznej dla realizacji krajowej i regionalnej polityki rolnej.
 
 Uzyskane z badania dane stanowią również podstawę do oceny efektów Wspólnej Polityki Rolnej.

 
 
infografika - badanie dotyczące gospodarstw rolnych

Dodatkowe informacje