logotyp

30 lipca 2023 r. w Podedwórzu na placu przy Zespole Placówek Oświatowych odbył się Prewencyjny Piknik Rodzinny zorganizowany w ramach projektu pod nazwą „Bezpieczne Podedwórze”. Gmina Podedwórze otrzymała dofinansowanie w kwocie 20 tys. zł  z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości na zakup sprzętu oraz wyposażenia dla Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie gminy. Oprócz pomocy osobom pokrzywdzonym, równie istotne jest zapobieganie sytuacjom, w których dochodzi do przestępstwa. Takie działania również wpisują się w cele Funduszu Sprawiedliwości, które realizowane są poprzez edukację i promocję. Aby trafić do jak największej grupy społecznej, angażowane są właśnie Koła Gospodyń Wiejskich, które są ważnym ośrodkiem społecznego zaangażowania, współpracy międzypokoleniowej, gdzie przekazywana jest nie tylko wiedza i tradycja ale także miejsce kształtowania się lokalnych grup wsparcia.

Przestępczość jest skomplikowanym zagadnieniem, a jej przyczyny są różnorodne.
Jest to temat, który dotyka nas wszystkich jako społeczeństwo i jako rodziny, dlatego tak istotne jest, abyśmy razem poszukiwali sposobów na budowanie bezpiecznego i harmonijnego otoczenia dla naszych dzieci i przyszłych pokoleń.Wielu ekspertów zgadza się, że wiele czynników może przyczynić się do tego problemu. Dlatego skupiliśmy się na kilku ważnych aspektach, które mogą pomóc nam lepiej zrozumieć i zapobiegać przyczynom przestępczości.
Po pierwsze, wśród najważniejszych czynników ryzyka, które może prowadzić do przestępczości, znajduje się ubóstwo i brak dostępu do edukacji. Walka z ubóstwem i inwestowanie w edukację to kluczowe kroki, które możemy podjąć, aby zapewnić lepsze perspektywy dla naszych dzieci. Wspieranie programów socjalnych i organizacji charytatywnych może pomóc w osiągnięciu tego celu.
Po drugie, bardzo ważne jest budowanie silnych więzi rodzinnych. Dobre relacje między rodzicami a dziećmi oraz zapewnienie odpowiedniego wsparcia emocjonalnego mogą pomóc w zapobieganiu zachowań przestępczych. Regularne rozmowy i spędzanie czasu razem są kluczowe dla utrzymania tych więzi.
Po trzecie, edukacja społeczna jest niezwykle istotna. Powinniśmy uczyć nasze dzieci o wartościach, szacunku, empatii i odpowiedzialności. Warto zwracać uwagę na to, co oglądają w mediach, aby unikać narażania ich na przemoc czy agresję.
Po czwarte, zaangażowanie w lokalną społeczność może przynieść pozytywne zmiany. Możemy wspierać działania skierowane na poprawę bezpieczeństwa w naszej okolicy, takie jak programy rekreacyjne, sportowe, czy edukacyjne dla dzieci i młodzieży.
Mieszkańcy licznie zgromadzili się na placu i chętnie korzystali z przygotowanych atrakcji. Pojawili się przedstawiciele takich służb jak Policja, Straż Pożarna oraz Zakład Karny. Przeprowadzono prelekcje oraz pokazy nt. zapobiegania przestępstwom.
Policja oraz Straż Pożarna zorganizowali konkursy. Można było poćwiczyć udzielanie pierwszej pomocy na fantomie , a także zobaczyć w alkogoglach i narkogooglach  jak wygląda świat po spożyciu substancji takich jak alkohol czy narkotyki. Zakład Karny z Białej Podlaskiej przygotował pyszną grochówkę, prezentował swój samochód do transportu skazanych. Można było przymierzyć strój ochronny oraz zrobić piękne, kolorowe tatuaże.
Wspierajmy się nawzajem i rozmawiajmy. Współpracujmy z władzami lokalnymi, szkołami i organizacjami pozarządowymi, aby razem podejmować konkretne działania mające na celu zmniejszenie przestępczości i zwiększenie poczucia bezpieczeństwa.
Dziękujemy wszystkim za udział w tym pikniku i zaangażowanie się w dyskusję na tak ważny temat. Wspólnie możemy przyczynić się do stworzenia lepszego i bezpieczniejszego środowiska dla naszych rodzin i społeczności.

Dodatkowe informacje