Uprzejmie informujemy, że w okresie 29 października - 1 grudnia 2023 r. zostaną przeprowadzone przeglądy gwarancyjne instalacji solarnych zamontowanych w 2021 roku w ramach projektu „OZE w Gminie Podedwórze”.
 
Przeglądy zostaną wykonane przez serwisantów firmy Polska Ekologia Spółka z o.o. z siedzibą w Raciborzu, ul. Piaskowa 7, 47-400 Racibórz. – generalnego Wykonawcę inwestycji, który zgodnie z umową zobowiązany jest do przeprowadzenia przeglądów   okresowych wszystkich instalacji w drugim roku trwania gwarancji.
 
W związku z powyższym prosimy o umożliwienie przedstawicielowi Wykonawcy wstępu na posesję w celu sprawdzenia instalacji. Na okoliczność wykonanego przeglądu zostanie spisany protokół, przed podpisaniem należy dokładne zapoznać się z jego treścią. Podczas wizyty serwisantów prosimy także o zgłaszanie wszelkich problemów i usterek związanych z pracą instalacji solarnej.

Dodatkowe informacje