Dnia 1 grudnia 2023 r. nastąpiło przekazanie laptopów uczniom klas IV uczęszczających
do Zespołu Placówek Oświatowych w Podedwórzu. Rodzice wraz z dziećmi, po podpisaniu umowy, otrzymali laptopy, które wręczyła Wójt Gminy – Pani Monika Mackiewicz-Drąg.

Pani Wójt wyraziła nadzieję, że komputery będą pomocne uczniom w zdobywaniu nowej wiedzy i umiejętności oraz będą rozwijać u nich kompetencje cyfrowe niezbędne
we współczesnym świecie.

"Laptop dla ucznia" to Rządowy Program Ministerstwa Cyfryzacji, który ma na celu wyrównanie szans dzieci i młodzieży w ich rozwoju. Zakłada on, że każdy uczeń IV klasy szkoły podstawowej otrzyma do końca roku bezpłatny laptop.

Zgodnie z Ustawą o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, laptopy - począwszy od roku szkolnego 2023/2024 - będą przekazywane wszystkim kolejnym rocznikom uczniów klas IV szkół podstawowych. Przekazanie laptopa następuje po podpisaniu umowy między organem prowadzącym szkołę a rodzicem ucznia. Laptop staje się wówczas własnością rodzica, który bierze za niego odpowiedzialność. Zgodnie z umową podpisywaną przez rodziców, beneficjenci nie mogą podjąć żadnych czynności rozporządzających takich jak sprzedaż, zastaw sprzętu itp. przez okres 5 lat. Rodzic zobowiązuje się także do nieusuwania wzorów graficznych, logo i symboli dotyczących promocji programu.

 rozdanie laptopów rozdanie laptopów

rozdanie laptopów rozdanie laptopów

Dodatkowe informacje