Szanowni Państwo,
od dnia 2 stycznia 2024 r. punkt świadczący nieodpłatną pomoc prawną oraz mediację w Starostwie Powiatowym w Parczewie oraz w Urzędzie Gminy Siemień, prowadzi dyżury według poniższego harmonogramu. Stacjonarne dyżury radcy prawnego z ramienia Fundacji Honeste Vivere są prowadzone od dnia 2 stycznia 2024 r. w Milanowie, Podedwórzu, Sosnowicy, Dębowej Kłodzie i Jabłoniu, według poniższego harmonogramu.
Zgłoszenie zamiaru uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej lub otrzymania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poprzez zapis pod nr tel. 83 355 14 70 (czynny tylko w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Parczewie) lub samodzielnie na stronie internetowej: https://zapisy-np.ms.gov.pl
Poradę może uzyskać każda osoba fizyczna, w tym prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniająca innych osób w ciągu ostatniego roku, co dokumentuje się poprzez przyjęcie od osoby uprawnionej stosownego pisemnego oświadczenia.

Załączniki:
Pobierz plik (Harmonogram dyżurów NPP, NPO, Mediacja_2024_1.pdf)Harmonogram dyżurów[PDF]193 kB

Dodatkowe informacje