Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego wyszedł z inicjatywą organizacji kolejnych edycji cyklicznych konkursów skierowanych do mieszkańców obszarów wiejskich. Lubelszczyzna jest regionem, w którym rolnictwo zajmuje znaczną część sektora gospodarczego, dlatego tak istotna jest dbałość o rozwój obszarów wiejskich i promocję rolnictwa , w tym również tego ukierunkowanego na produkcję ekologiczną.

Tegoroczne konkursy są kontynuacją poprzednich edycji, ale tym razem w nieco zmienionej formule.

  • „ Rolnik z Lubelskiego 2024”
  • „ Ekolubelskie 2024”
  • „ Nasz Sołtys 2024”
  • „ Kobieta Przedsiębiorcza w stylu Eco”

 

Idea jest taka, aby zauważyć znaczący wpływ sołtysów na poprawę jakości życia mieszkańców wsi oraz pozytywnego wpływu Kół Gospodyń Wiejskich na aktywizację lokalnych społeczności oraz kultywowanie tradycji kulinarnych województwa lubelskiego.

 

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału.
W załączeniu materiały informacyjne, regulaminy oraz formularze zgłoszeniowe.

infografika

Dodatkowe informacje